Услуги за Физически лица

 • ОКАЗВАМЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА СПРАВКИ И ИЗДАВАНЕТО НА НУЖНИТЕ ВИ ДОКУМЕНТИ , ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ.
 • ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦАТА – РАЖДАНЕ , БРАГ, РАЗВОД, СМЪРТ,СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ДР.
 • НАСЛЕДСТВО.
 • ВЕЩНИ ТЕЖЕСТИ И АКТОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ИМОТЕН РЕГИСТЪР ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.
 • СКИЦИ И ДАННИ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР.
 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ.
 • СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОКУПКО/ПРОДАЖБА НА ИМОТИ/ НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ.
 • ТРУДОВА БОРСА. ПЕНСИОНИРАНЕ.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ В НОИ И АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА.

Предлагаме ВИ още

 • ПОСРЕДНИЧЕСТВО И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗБОР НА АДВОКАТ,ОДИТОР , БАНКА,ЗАСТРАХОВАТЕЛ.
 • КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА.
 • ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ЧУЖБИНА.
 • РЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА.
 • БИЗНЕС УСЛУГИ / КОНСУЛТАЦИИ.
 • ПОДПОМАГАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ.
 • НАМИРАНЕ НА БЪРЗИ ,ЕФЕКТИВНИ И АДЕКВАТНИ РЕШЕНИЯ.
 • МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ЦЕЛИЯ ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ НИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ДО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОГАТО УПРАВЛЯВАТЕ БИЗНЕСА СИ.
 • ПРЕДЛАГАМЕ ПРАКТИЧЕСКИ ЯСЕН И РАЗБИРАЕМ ПОДХОД.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН : ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН НЕ Е ЗАГУБА НА ВРЕМЕ ИЛИ СРЕДСТВА , ЗАЩОТО ТОВА Е ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ , ПО КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ НАКЪДЕ И КАК СЕ РАЗВИВА ФИРМАТА.
  РЕГИСТРАЦИЯ , ПРОМЕНИ,ЗАЛИЧАВАНЕ НА ФИРМА.
 • КОНСУЛТИРАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В НАП, КАСОВ АПАРАТ.
 • ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ.
 • КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС И ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (пик),
 • ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВНЕ.
 • ОТКРИВАНЕ НА КОМУНАЛНИ ПАРТИДА – ТОК,ВОДА ,ТЕЛ.
 • ОФИС- ПОКУПКА/НАЕМ , ВИРТУАЛЕН.
 • ДОГОВОРИ,ПЪЛНОМОЩНИ.
 • САЙТ,ЕЛЕКТРОНА ПОЩА, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.
 • ОРГАНИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС МЕРОПРИЯТИЯ СРЕЩИ.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ.
 • РЕКЛАМА.
Call Now Button