ТРЗ услуги

  • Изготвяне, поддръжка и актуализация на трудови досиета;
  • Изготвяне на ведомости за заплати за всички видове осигурени лица;
  • Изготвяне на трудови и граждански договори, споразумения, молби, заповеди, служебни бележки и други справки и документи;
  • Подаване на уведомления по Кодекса за труда, данъчни и осигурителни декларации, болнични листове и други, необходими по закон документи – за вас и вашите служители;
  • Попълване на платежни нареждания за плащане на дължимите суми към бюджета.
Call Now Button