Регистрация на фирми

Ние ще подготвим всички необходими документи и ще ви ги изпратим в рамките на 1 работен ден. 

    А от вас ще се изисква следното:

     – да посетите банка по избор, за да внесете необходимия капитал;

    – да внесете държавна такса в размер на 110лв;

    – да посетите лично нотариус, за да заверите образец от подписа си – спесимен;

    – да занесете лично готовите документи на гише в Търговски регистър.

      Цялата процедура ще ви отнеме само няколко часа. А до не повече от 3 дни вече ще бъдете управител на фирма!

Какви са предимствата на създаването на компания в България

  • Пълноправно членство в ЕС от 01.01.2007 г. Проникване на пазара с 500 милиона потребители.
  • Свободно движение в страните от Европейския съюз.
  • Да бъде в центъра на основните транспортни маршрути между Европа и Азия.
  • Най-ниският корпоративен данък в Европа е 10% в България.
  • Данък увеличение на капитала 0%.
  • Възстановяване на ДДС по сметка на фирмата.
  • Правото на придобиване на недвижим имот в България благодарение на фирмата, създадена в България.
  • Закони за учредяване на компании, които не изискват българско гражданство.
  • Ниски оперативни разходи.
  • Евтин и квалифициран труд.
Call Now Button