Разрешение за пребиваване в България

Разрешение за пребиваване в България за собственици на фирми:

  •          Един от видовете българско разрешение за пребиваване е разрешението за пребиваване, получено чрез създаване на фирма в България. За кандидатстване за виза за България D хората трябва да присъстват лично в българските консулства и да предадат досието. В заявленията за разрешение за пребиваване, които се подават чрез фирмата, те трябва да подготвят и представят документите на съществуващата в България фирма и документите, които се изискват да бъдат изготвени от Турция в пълен размер. Заявленията за български визи се извършват чрез откриване на фирма в съответствие с дежурния регион на консулствата в Анкара, Истанбул, Одрин, Бурса. Лицето, което ще кандидатства за разрешение за пребиваване в България, трябва да завърши процедурите в българското представителство в региона на пребиваване. След учредяване на дружеството, съдружниците (собствениците) на дружеството могат да получат 3-месечно, 6-месечно или 12-месечно разрешение за пребиваване в България.

Разрешения за работа в България за граждани на трети страни:

Предлагаме ви  съдействие за процедурите пред Агенция по заетостта и отдел „Миграции“ по издаване на разрешения за работа и пребиваване на граждани на трети страни (извън ЕС) в различни сектори – производство, строителство, ресторантьорство и хотелиерство, в сферата на услугите.

Видовете разрешения за работа могат да бъдат краткосрочни и дългосрочни, според продължителността на работата, очакванията на клиентите и квалификацията на персонала. Основни видове разрешения за работа:

А/ Синя карта

Б/  Единно разрешение за работа

В/ Командироване – краткосрочно до 90 дни и дългосрочно до 1 година;

Г/  Вътрешнокорпоративен трансфеер (между свързани фирми);

Д/ Сезонна заетост в сферата на туризма: ресторантьорство и хотелиерство;

  • За повече информация, може да се свържете с нашите консултанти. Екипът ни ще ви запознае с детайли и необходимите документи. Процедурите се ръководят от адвокат с богат и дългогодишен опит по трудово и миграционно право.
Call Now Button