Медиация

КАКВО Е МЕДИАЦИЯТА?

 Лесен и достъпен способ за постигане на взаимно изгодно споразумение, в рамките на съдебното производство или извън него. Води се от МЕДИАТОР – трето неутрално лице, имащо за цел да подпомага спорещи страни за постигане на оптимално разрешаване на спортните въпроси без намесата на съда.

КАК НИ ПОМАГА?

Решавате сами.

Спестявате средства.

Печелите време.

Получавате поверителност.

Подобрявате комуникацията.

Възстановявате отношенията.

Постигате устойчивост.

Медиатор Гюлджан Хасан Ахмедова РЕГ № 20211208002 – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  Министерство на Правосъдието.

Call Now Button