Консултантски Услуги

В случай че сте изправени пред нещо, с което не сте особено запознати, винаги може да се възползвате от консултантски услуги. Може да се допитате до специалист, който да ви насочи към най-доброто решение според проблема, който се е появил пред вас. Данъчни консултации, пенсионни консултации, консултации, свързани с европроекти и развитие на бизнес. Консултантски услуги за всякакви области.

Организационно Консултиране:

Предлагаме консултации по отношение управлението на човешките ресурси, анализи на психологическия климат във фирмата, оценка на мотивацията и удовлетвореността на служителите и предложения за подобряването им. Ще анализираме и предложим стратегии за справяне в случай на организационни проблеми, трудности при спазването на срокове, проблемна комуникация и текучество на кадрите.

Други консултантски услуги:

  • Митнически записи – Всички необходими процедури за получаване на EORI номер (Митническо освобождаване не може да се извърши без този номер)
  • Регистрация и декларации пред Агенция за частна информация
  • Подготовка на досиета за военна регистрация и проследяване на необходимите процедури за отлагане
  • Редактиране на информация за документи на SIDDO
  • Можете да се възползвате от нашите консултантски услуги относно бизнес, данъчни и счетоводни закони и разпоредби.
Call Now Button