Европейски Проекти

 

Корнукопиа консулт ЕООД е регионален партьор на фирма EcoGlobe. Занимава с консултиране, подготовка и изпълнение на европейски проекти, както в частния така и в публичния сектор. Дружеството е вписано в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие на Република България за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. „Еко глоуб“ е лидер в програма „ Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството има стотици успешно реализирани проекти във всички сфери на търговския и икономически обмен. Приоритет във времето за дружеството са били клиенти с производствените и строителни фирми. За да отговори на изискванията на новото време и да съобрази възможностите на всички компании да се възползват от безвъзмездно финансиране, „Еко глоуб“ООД  консултира множество компании в областта на търговията, услугите, транспорта, туризма и други.

 

Предстоящи европрограми и процедури

Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

Програма за развитие на селските райони ПОДМЯРКА 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Стартова помощ за млади земеделски стопани

Видео: В помощ на бизнеса

Call Now Button