Данъчни ставки в България

България има една от най-ниските ставки за корпоративен данък в ЕС, фиксирана на 10%. Опростеността на данъчната система също ще намали вашите административни разходи. Тези, които възнамеряват да създадат компания в България, могат да се възползват от благоприятна данъчна система за фирми, регистрирани в тази страна. България има една от най-ниските ставки за корпоративен данък в ЕС, фиксирана на 10%. Опростеността на данъчната система прави много лесно изчисляването, за да намалите допълнително вашите административни разходи. В съчетание с тази ниска цена на труда има значително спестяване на разходи. Средно се наблюдава намаление с над 20% в разходите за управление и данъци на тези, които откриват фирма в България.

         Корпоративен данък – 10% от годишната нетна печалба

         Данък дивидент – 5%

        ДДС – 20%. Пратките и износът в рамките на ЕС са освободени от ДДС

        Данък върху доходите на физическите лица – 10%

Call Now Button