ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Наследството е придобиването на имущество останало след смъртта на друго лице. Имуществото, получавано при наследяване, се нарича наследствено имущество. Наследството на починалия преминава към наследниците в неизменен вид като едно цяло и в един и същи момент. Ние от Корнукопия Консулт ще Ви помогнем да си върнете наследството, което Ви се полага. Доверете се на опита.

Call Now Button