Административни услуги

 В условията на непрекъснати нормативни промени, забързан стопански живот с изтичащи срокове, се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и намалим до минимум ангажиментите им и административните им нужди.
Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес-партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми – в удобна форма.

Предлаганите от нас административни услуги включват:

 • Онлайн банкиране.
 • Придружаване на клиент до офис на банка.
 • Придружаване на клиент до нотариална кантора.
 • Изготвяне на договори.
 • Превод на документи.
 • Предоставяне на данъчен адрес и адрес за кореспонденция.
 •      Събиране на документи.
 •      Подаване на документи към различни институции.
 •      Изготвяне и подаване на документи за заеми пред БНБ.
 •      Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения.
 •      Регистрации и пререгистрации на фирми.
Call Now Button